Tolkeopgaver

Typiske tolkeopgaver foretaget for det offentlige samt private sektor inklusiv private personer

Mundtlige opgaver Skriftlige oversættelser
Afhøringer Ægtepagter
Retssager i byretten og landsretten samt på Grønland og Færøerne Fødselsattester
Asylsager Vielsesattester
Kommunale samtaler (børnesager, samtale med Familieretshuset mm.) Forretningsdokumenter
Virksomhedssamtaler Eksamensbeviser
Private samtaler Juridiske dokumenter
Indtalelse af lydoptagelser Jobbeskrivelse
Oversættelse af videooptagelser Private breve
Institutionssamtaler Legalisering af dokumenter
Hospitalssamtaler
Videotolkninger
Teoriprøver og køreprøver