Tolkeopgaver

 

Typiske tolkeopgaver foretaget for det offentlige samt private sektor inklusiv private personer

 

Mundtlige opgaver Skriftlige opgaver
Afhøringer Ægtepagter
Retssager Fødselsattester
Asylsager Vielsesattester
Kommunale samtaler (børnesager, samtale med Statsforvaltningen mm.) Forretningsdokumenter
Virksomhedssamtaler Eksamensbeviser
Private samtaler Juridiske dokumenter
Indtalelse af lydoptagelser Jobbeskrivelse
Oversættelse af videooptagelser Private breve
Institutionssamtaler Legalisering af dokumenter
Hospitalssamtaler
Videotolkninger
Teoriprøver og køreprøver